Serija CML

  • Konusni mlin serije CML

    Konusni mlin serije CML

    Konusno glodanje jedna je od najčešćih metoda glodanja ufarmaceutski,hrana, kozmetika, finokemijskii povezane industrije.Obično se koriste za smanjenje veličine i deaglomeraciju ililupanjepraha i granula.

    Konusni mlin koji se općenito koristi za smanjivanje materijala na veličinu čestica od samo 150 µm proizvodi manje prašine i topline od alternativnih oblika mljevenja.Nježno mljevenje i brzo pražnjenje čestica točne veličine osiguravaju postizanje uske raspodjele veličine čestica (PSD).

    S kompaktnim i modularnim dizajnom, konusni mlin lako se integrira u kompletna procesna postrojenja.Sa svojom izvanrednom raznolikošću i visokim učinkom, ova konusna glodalica može se koristiti u bilo kojem zahtjevnom procesu mljevenja, bilo za postizanje optimalne raspodjele veličine zrna ili velikih protoka, kao i za mljevenje proizvoda osjetljivih na temperaturu ili potencijalno eksplozivnih tvari.