TMZP100 Flow Wrapper jastuk za pakiranje

  • TMZP100 Flow Wrapper jastuk za pakiranje

    TMZP100 Flow Wrapper jastuk za pakiranje

    Ovaj stroj za pakiranje jastuka za omot protoka primjenjiv je za pakiranje različitih čvrstih redovnih predmeta, poput keksa, kolačića, ledenih popova, snježnih kolača, čokolade, slatkiša, lijeka, sapuna za hotele, dnevnih predmeta, dijelova hardvera i tako dalje.

    Dio s hranom može se prilagoditi u skladu s stvarnim potrebama.

    Po potrebi može komunicirati s strojevima uzvodno i nizvodno.